• Mount Elizabeth
Dr Tan Seng Hoe

Dr Tan Seng Hoe

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội thận

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến